HoaThinhDon.com

My Blog about Vietnamese in Washington D.C. - Hoa Thịnh Đốn

Thông Báo

Chương trình Nhạc Thính Phòng “Fall Concert” với tác phẩm

Theo nguồn tin trên trang mạng của Theo tin Prelude Chamber Ensemble Nhạc Thính Phòng Prelude Chamber Ensemble: Chương Trình nhạc Việt Nam chọn lọc “Spring http://hoathinhdon.com/2019/04/10/nhac-thinh-phong-prelude-chamber-ensemble-chuong-trinh-nhac-viet-nam-chon-loc-spring-concert-2019/Concert 2019” Dear Friends & Music Lovers, Marking the 11th year of servicing our community through music We are thankful for another great year. PCE upcoming concert: Prelude Chamber […]

Hình ẢnhVideo Clips

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Tinh

Theo nguồn tin trên trang mạng hoathinhdon.com, hoathinhdon.net & vietarlington.com Facebook LIVE streaming Tinh Hoa Nước Việt 2019 – Vietnamese Skits at McLean High School in Fairfax, Virginia on Sunday, October 20, 2019 Tinh Hoa Nước Việt 2019 – hoạt cảnh – Vietnamese Skit Tinh Hoa Nước Việt 2019 – hoạt cảnh – Vietnamese Skit […]

Hình ẢnhVideo Clips

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Hội

Theo nguồn tin trên trang mạng hoathinhdon.com, hoathinhdon.net & vietarlington.com Facebook LIVE streaming Hội Diễn Văn Nghệ trong CHƯƠNG TRÌNH MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – ARLINGTON, VIRGINIA Chủ đề: Muối Và Ánh Sáng … Saturday, September 14, 2019 – Part 1 Hội Diễn Văn […]

Hình ẢnhSinh HoạtVideo Clips

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Lễ

Theo tin Youtube, Facebook, hoathinhdon.com, hoathinhdon.net, vietdc.net Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Lễ Hội Trung Thu 2019 vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn Phóng sự Facebook LIVE streaming Mid-Autumn 2019/Moon Festival 2019 in Washington D.C. Metropolitan at Kenmore Middle Schol on Sunday, September 2019 Tết Trung Thu 2019 vùng Hoa Thịnh […]

Hình ẢnhVideo Clips

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Pháp

Theo tin Youtube, Facebook, hoathinhdon.com, hoathinhdon.net, vietdc.net Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Pháp Thoại với chủ đề: “Sống Bình An trong Giáo Pháp Như Lai” với Thầy Pháp Hoà Phóng sự Facebook LIVE streaming Pháp Thoại với chủ đề: “Sống Bình An trong Giáo Pháp Như Lai” tại Hayfield Secondary School […]