Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Pháp Thoại với chủ đề: “Sống Bình An trong Giáo Pháp Như Lai” với Thầy Pháp Hoà


Theo tin Youtube, Facebook, hoathinhdon.com, hoathinhdon.net, vietdc.net

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Pháp Thoại với chủ đề: “Sống Bình An trong Giáo Pháp Như Lai” với Thầy Pháp Hoà
Phóng sự Facebook LIVE streaming

Pháp Thoại với chủ đề: “Sống Bình An trong Giáo Pháp Như Lai” tại Hayfield Secondary School Auditorium với Thầy Pháp Hoà
Phap Hoa Monk from Truc Lam Monastery in Canada at Hayfield Secondary School Auditorium on Sunday, September 22, 2019
https://www.facebook.com/178472516053291/videos/2991596660855776/
Hình ảnh Pháp Thoại với chủ đề: “Sống Bình An trong Giáo Pháp Như Lai” tại Hayfield Secondary School Auditorium với Thầy Pháp Hoà
https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=517867332113806&__xts__%5B0%5D=68.ARDd6K6Oe9BiAFpK__AwvPGFGXBzrx2yO7ax3YEMbNBgO_paPIvMq2BUzmpmT_ouHSpUt2xQx-wiK7K4vl7lM97HkpnzElmVAPhZNQUazpc3slNLLwk3ErBmE8fcianlJILEk7ucQIFtB7LORVSb5BS-c832Ho1kSXAuM_XmNg9vDnIJDTYcUvdvVF2v0Lu0umN1pBxyGU5H-6uuARiSFe7O90dq24M4ACBe7XYZLv9i5XijJZQFlM92oyCl_wajCTJlcVeJGT9TlKyuzub9qabFivNTNoa7kOaG6MlygonoZr1u1sxk9mFdhmNAmx4cvTayXpsN8BTzSHD2clsF3s3oUQmU0xtLP7sRv-m5baO031Q-4xLIrE8cy6bMrdRFnTHjiPLRqFXxms4UKhykdwoJlM5KcspViH0Ia38hA4Ll3f_Ee6CMkIf0KLwAPm1cFfp5afLnpCElGYBy7w&__tn__=-UC-Rp>Youtube video clip

Portion Pháp Thoại Sống Bình An trong Giáo Pháp Như Lai” với Thầy Pháp Hoà

Is Buddhism Scientific or Religious
Thầy Pháp Hoà trả lời câu hỏi “Is Buddhism Scientific or Religious?” trong khi Pháp Thoại với chủ đề: “Sống Bình An trong Giáo Pháp Như Lai” tại Hayfield Secondary School Auditorium

Thầy Pháp Hoà trả lời câu hỏi “Không Xin được Tiền cho Hội Từ Thiện từ Bạn Giàu”

Thầy Pháp Hoà trả lời câu hỏi Phật tử làm sao vượt qua nỗi đau mất con

Phap Hoa Monk from Truc Lam Monastery in Canada answered a child