Theo nguồn tin trên trang mạng hoathinhdon.com, hoathinhdon.net & vietarlington.com

Facebook LIVE streaming

Tinh Hoa Nước Việt 2019 – Vietnamese Skits at McLean High School in Fairfax, Virginia on Sunday, October 20, 2019

Tinh Hoa Nước Việt 2019 – hoạt cảnh – Vietnamese Skit

Tinh Hoa Nước Việt 2019 – hoạt cảnh – Vietnamese Skit at McLean High School in Fairfax, Virginia on Sunday, October 20, 2019

Posted by hoathinhdon.com on Sunday, October 20, 2019

VietFairfax.com
Tinh Hoa Nước Việt 2019 – Part 1 – Vietnamese Skits at McLean High School in Fairfax, Virginia on Sunday, October 20, 2019

Tinh Hoa Nước Việt 2019

Tinh Hoa Nước Việt 2019 – Vietnamese Skits at McLean High School in Fairfax, Virginia on Sunday, October 20, 2019

Posted by vietfairfax.com on Sunday, October 20, 2019

Tinh Hoa Nước Việt 2019 – Part 2 – Vietnamese Skits at McLean High School in Fairfax, Virginia on Sunday, October 20, 2019
https://www.facebook.com/VietFai

Posted by hoathinhdon.com on Sunday, October 20, 2019
Album Pictures

Tinh Hoa Nước Việt 2019 – hoạt cảnh – Vietnamese Skit at McLean High School in Fairfax, Virginia on Sunday, October 20, 2019
https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=540435469856992
Youtube Video Clips

Tinh Hoa Nước Việt 2019 – hoạt cảnh Dân Nước Nam – Vietnamese Skit at McLean High School in Fairfax, Virginia on Sunday, October 20, 2019

Tinh Hoa Nước Việt 2019 – hoạt cảnh Phan Chu Trinh – Vietnamese Skit at McLean High School in Fairfax, Virginia on Sunday, October 20, 2019

Tinh Hoa Nước Việt 2019 – hoạt cảnh Phạm Hồng Thái – Vietnamese Skit at McLean High School in Fairfax, Virginia on Sunday, October 20, 2019

Tinh Hoa Nước Việt 2019 – hoạt cảnh Nỗi Đau Việt Nam – Vietnamese Skit at McLean High School in Fairfax, Virginia on Sunday, October 20, 2019

Trao quà ghi nhận cá nhân phục vụ và đóng góp cho Nguyễn Hoàng Quân trong Tinh Hoa Nước Việt 2019 – at McLean High School in Fairfax, Virginia on Sunday, October 20, 2019

Trao quà ghi nhận cá nhân phục vụ và đóng góp cho “Mẹ Nấm” trong Tinh Hoa Nước Việt 2019 – at McLean High School in Fairfax, Virginia on Sunday, October 20, 2019

Tinh Hoa Nước Việt 2019 – Em Nghĩ Gì – at McLean High School in Fairfax, Virginia on Sunday, October 20, 2019
adminHTD