Theo nguồn tin trên trang mạng hoathinhdon.com, hoathinhdon.net & vietarlington.com

Facebook LIVE streaming

Hội Diễn Văn Nghệ trong CHƯƠNG TRÌNH MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – ARLINGTON, VIRGINIA
Chủ đề: Muối Và Ánh Sáng … Saturday, September 14, 2019 – Part 1

Hội Diễn Văn Nghệ: Muối Và Ánh Sáng

Hội Diễn Văn Nghệ trong CHƯƠNG TRÌNH MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – ARLINGTON, VIRGINIAChủ đề: Muối Và Ánh Sáng … Saturday, September 14, 2019 – Part 1

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, September 14, 2019

Hội Diễn Văn Nghệ: Chủ đề: Muối Và Ánh Sáng trong CHƯƠNG TRÌNH MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – ARLINGTON, VIRGINIA
Part 2 … after 9:18pm

Hội Diễn Văn Nghệ: Chủ đề: Muối Và Ánh Sáng – Part 2

Hội Diễn Văn Nghệ: Chủ đề: Muối Và Ánh Sáng trong CHƯƠNG TRÌNH MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – ARLINGTON, VIRGINIAPart 2 … after 9:18pm

Posted by VietArlington.com on Saturday, September 14, 2019

Hội Diễn Văn Nghệ trong CHƯƠNG TRÌNH MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – ARLINGTON, VIRGINIA
Chủ đề: Muối Và Ánh Sáng … Saturday, September 14, 2019 – Part 3

Hội Diễn Văn Nghệ: Muối Và Ánh Sáng – Part 3

Hội Diễn Văn Nghệ trong CHƯƠNG TRÌNH MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – ARLINGTON, VIRGINIAChủ đề: Muối Và Ánh Sáng … Saturday, September 14, 2019 – Part 3

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, September 14, 2019
Album Pictures

https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=528174557749750
Youtube Video Clips

Phần 1 Hội Diễn Văn Nghệ trong CHƯƠNG TRÌNH MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – ARLINGTON, VIRGINIA
Chủ đề: Muối Và Ánh Sáng … Saturday, September 14, 2019 – Part 1

Phần 2 Hội Diễn Văn Nghệ trong CHƯƠNG TRÌNH MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – ARLINGTON, VIRGINIA
Chủ đề: Muối Và Ánh Sáng … Saturday, September 14, 2019 – Part 2

Ca Sĩ Ngọc Huệ hát bài 2

Ca Sĩ Ngọc Huệ hát bài 2

Ca Sĩ Thiên Tôn hát bài “Ave Maria”

Ca Sĩ  Thiên Tôn hát  bài “Đời Đá Vàng”

Ca sĩ Hà Thanh Xuân hát bài “Cho Con Thấy Chúa”

Ca sĩ Hà Thanh Xuân hát bài “Con Chỉ Là Tạo Vật”

CharlesPhamBai2CTTDVN14September2019
Add description

NgocHueBai4CTTDVN14September2019
Add description

ThienTonBai3CTTDVN14September2019
Add description

CharlesPhamBai1CTTDVN14September2019
Add description

NgocHueBai3CTTDVN14September2019
Add description

ThienTonBai4CTTDVN14September2019
Add description

Lời Tân Chánh xứ Ts. Giuse Đặng Quốc An, O.P. trong Hội Diễn Văn Nghệ trong CHƯƠNG TRÌNH MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – ARLINGTON, VIRGINIA
Chủ đề: Muối Và Ánh Sáng … Saturday, September 14, 2019 – Part 1

Phần Cám Ơn trong Chương Trình Văn Nghệ Muối Và Ánh Sáng Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập GX CTTĐVN
adminHTD