Phỏng Vấn Hùng Nguyễn trong đội múa lân Imperial Lion Dance Team tại MGM National Harbor

Liên Đoàn Hùng Vương múa lân trong Hội Tết Hướng Đạo Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn 2018.

Hội Chợ Tết Mậu Tuất 2018 Nhà Việt Nam

Hội Chợ Tết Mậu Tuất 2018 Nhà Việt Nam tổ chức tại Ernst Community Center tổ chức tại Ernst Community Center (NOVA ) vào ngày 28 tháng 1 năm 2018

Posted by Mike Tri Do on Sunday, January 28, 2018

Phần khai mạc chương trình văn nghệ Hội Chợ Tết Mậu Tuất 2018 Nhà Việt Nam

Phần khai mạc chương trình văn nghệ Hội Chợ Tết Mậu Tuất 2018 Nhà Việt Nam tổ chức tại Ernst Community Center tổ chức tại Ernst Community Center (NOVA ) vào ngày 28 tháng 1 năm 2018

Posted by Mike Tri Do on Sunday, January 28, 2018

2018 Tet Festival of Vietnamese Literary and Artistic Club (VLAC) of the Washington D.C. Metropolitan

Portion of the entertainment program in 2018 Tet Festival of Vietnamese Literary and Artistic Club (VLAC) of the Washington D.C. Metropolitan
Hoạt Cảnh Giáng Sinh dành cho tất cả trẻ em, do Đoàn và ca đoàn TNTT Thánh Tâm phụ trách.

Hoạt Cảnh Giáng Sinh 2017

Hoạt Cảnh Giáng Sinh 2017 dành cho tất cả trẻ em, do Đoàn và ca đoàn TNTT Thánh Tâm phụ trách vào Chúa Nhật ngày 24 tháng 12

Posted by Mike Tri Do on Sunday, December 24, 2017

Lễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Giáng Sinh 2017 – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC

Lễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Giáng Sinh 2017

Lễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Giáng Sinh 2017 – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC vào Chúa Nhật ngày 25 tháng11 lúc 8:00pm

Posted by Mike Tri Do on Sunday, December 24, 2017

Hội Diễn Thánh Ca GIÁNG SINH 2017

Hội Diễn Thánh Ca GIÁNG SINH 2017 …. Luôn Dành Chổ Cho Chúa …Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Arlington, Virginia, USA … December 17, 2017

Posted by Mike Tri Do on Sunday, December 17, 2017

Hội Diễn Thánh Ca GIÁNG SINH 2017

Children's Christmas 2017 – Chương Trình Lễ Giáng Sinh 2017 ch…

Children's Christmas 2017 : Chương Trình Lễ Giáng Sinh 2017 cho Thiếu Nhi vào lúc 7 pm tối thứ Bảy ngày 16 tháng 12 năm 2017 tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VA

Posted by Mike Tri Do on Saturday, December 16, 2017

Buổi tiệc Tạ Ơn mừng thành lập Giáo Họ Đức Mẹ La Vang ở nhà hàng Harvest Moon vào Thứ sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2017

Cung nghinh kiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington, Virginia -Raw File before enter Holy Martyrs of Vietnam Church on Friday, November 24, 2017.

Source: LIVE streaming by hoathinhdon on facebook.com

Phần Ca sĩ Mạnh Quỳnh & Hà Thanh Xuân.hát trong buổi tiệc Tạ Ơ…

Phần Đầu: Ca sĩ Mạnh Quỳnh & Hà Thanh Xuân.hát & & chào đón các Cha & Cha Đặc Trách Tôma Phó Quốc Luân nói về viễn tượng tương lai của Giáo Họ Đức Mẹ La Vang trong buổi tiệc Tạ Ơn mừng thành lập Giáo Họ Đức Mẹ La Vang buổi tiệc Tạ Ơn mừng thành lập Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Posted by Mike Tri Do on Friday, November 24, 2017

Các cha tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington, Virgi…

Các cha tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington, Virginia tham dự buổi tiệc Tạ Ơn mừng thành lập Giáo Họ Đức Mẹ La Vang ở nhà hàng Harvest Moon vào Thứ sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2017

Posted by Mike Tri Do on Friday, November 24, 2017

Phần Đấu Giá trong buổi tiệc Tạ Ơn mừng thành lập Giáo Họ Đức…

Phần Đấu Giá: Cha Đặc Trách Tôma Phó Quốc Luân & ca sĩ Hà Thanh Xuân trong buổi tiệc Tạ Ơn mừng thành lập Giáo Họ Đức Mẹ La Vang ở nhà hàng Harvest Moon vào Thứ sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2017

Posted by Mike Tri Do on Friday, November 24, 2017

Ca sĩ Mạnh Quỳnh & Hà Thanh Xuân.hát, cắt bánh, cảm ơn, drawin…

Ca sĩ Mạnh Quỳnh & Hà Thanh Xuân.hát & & các Cha cắt bánh & Cha Đặc Trách Tôma Phó Quốc Luân cảm ơn Hội Đoàn, Qúy khách và Cộng Đoàn giáo dân & drawing raffle tickets & prize winners trong buổi tiệc Tạ Ơn mừng thành lập Giáo Họ Đức Mẹ La Vang ở nhà hàng Harvest Moon vào Thứ sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2017

Posted by Mike Tri Do on Friday, November 24, 2017

Ca sĩ Johnny, Mỹ Hằng, Mạnh Quỳnh & Hà Thanh Xuân.hát trong tr…

Ca sĩ Johnny, Mỹ Hằng, Mạnh Quỳnh & Hà Thanh Xuân.hát trongbuổi tiệc Tạ Ơn mừng thành lập Giáo Họ Đức Mẹ La Vang ở nhà hàng Harvest Moon vào Thứ sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2017

Posted by Mike Tri Do on Friday, November 24, 2017

Buổi tiệc Tạ Ơn mừng thành lập Giáo Họ Đức Mẹ La Vang ở nhà hàng Harvest Moon vào Thứ sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2017

Cha Đặc Trách Tôma Phó Quốc Luân trong buổi tiệc Tạ Ơn mừng thành lập Giáo Họ Đức Mẹ La Vang ở nhà hàng Harvest Moon vào Thứ sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2017

Source: LIVE streaming by hoathinhdon on facebook.com

Cung nghinh kiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2017

Cung nghinh kiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington, Virginia -Raw File before enter Holy Martyrs of Vietnam Church on Friday, November 24, 2017.

Posted by Mike Tri Do on Friday, November 24, 2017

Source: viethdtv.com

Cung nghinh kiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington, Virginia -Raw File before enter Holy Martyrs of Vietnam Church on Friday, November 24, 2017.

SOURCE: LIVE streaming on FACEBOOK

Tri Ân Mục Sư và Gia Đình trong Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Ngày Cải Ch…

Tri Ân Mục Sư và Gia Đình trong Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Ngày Cải Chánh Giáo Hội … Celebrating 500 Years Anniversary of Reformation

Posted by Mike Tri Do on Saturday, November 18, 2017

SOURCE: VietHDTV.com

Tiến-sĩ Mai Thanh Truyết, hiện là giám-đốc kỹ-thuật, Environment Consultant Services, LA sẽ diễn-thuyết, và̀ giới-thiệu sách “Lối Thoát Nào Cho Việt Nam” lúc 2pm Thứ Bảy ngày 18, tại Hội Người Việt Cao

Gới thiệu ban chấp hành lần đầu tiên về Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu vùng Hoa Thịnh Đốn

Chào cờ Khai mạc giới thiệu Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu vùng Hoa Thịnh Đốn

Thu Hat Tinh Can 4 … After break

Posted by Mike Tri Do on Sunday, November 12, 2017

Thu Hat Tinh Ca 4

Posted by Mike Tri Do on Sunday, November 12, 2017

Posted by Mike Tri Do on Saturday, November 11, 2017

Posted by Mike Tri Do on Saturday, November 11, 2017

Opening Nha VN banquet

Posted by Mike Tri Do on Saturday, November 11, 2017

Lễ Thượng Kỳ tại Kỳ đài Trung Tâm Thương Mại Eden vào Ngày Lễ Cựu Chiến Binh Mỹ 2017.

Lễ Thượng Kỳ tại Kỳ đài Trung Tâm Thương Mại Eden vào Ngày Lễ Cựu Chiến Binh Mỹ 2017. thượng lá cờ vàng đã bay cách nay 47 năm ngay sát Chiến Khu D của Việt Cộng, được bay trong bầu không khí của thủ đô thế giới tự do trước khi hai lá Quốc kỳ mới được kéo lên lại ở kỳ đài của Trung Tâm Eden. Recording with GoPro Hero 4 Black Edition 4K superview

Ông Ed Gillspie (Ứng Cử Viện Thống Đốc Tiểu Bang Virginia thuộc đảng Cộng Hòa) gặp gỡ cử tri Mỹ gốc Việt tại trung tâm thương mại Eden vào tối 29/10/2017.

Jennifer Nguyễn hát bài Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa trong buổi gặp gở với Ông Ed Gillspie Ông Ed Gillspie: Ứng Cử Viện Thống Đốc Tiểu Bang Virginia thuộc đảng Cộng Hòa vào tối 29/10/2017

Buổi họp báo với Ông Ed Gillspie: Ứng Cử Viện Thống Đốc Tiểu Bang Virginia thuộc đảng Cộng Hòa vào tối 29/10/2017

Buổi Điều Trân của MS Nguyễn Công Chính và Trần Thị Hồng tại Quốc Hội Hoa Kỳ trước Ủy Ban Nhân Quyền Hạ Viện Hoa Kỳ vào ngày 24/10/2017 lúc 3:00 chiều – RAW FILE 2

Buổi Điều Trân của MS Nguyễn Công Chính và Trần Thị Hồng tại Quốc Hội Hoa Kỳ trước Ủy Ban Nhân Quyền Hạ Viện Hoa Kỳ vào ngày 24/10/2017 lúc 3:00 chiều – RAW FILE 1

Chụp Hình Lưu Niệm với Nhạc sỹ Lam Phương & Ký Tên

Chụp Hình Lưu Niệm với Nhạc sỹ Lam Phương & Ký Tên

Posted by Mike Tri Do on Sunday, October 15, 2017

FB LIVE Streaming: Chụp Hình Lưu Niệm với Nhạc sỹ Lam Phương & Ký Tên

Break time during Lam Phuong show

Posted by Mike Tri Do on Sunday, October 15, 2017

FB LIVE Streaming: breaktime trong chương trình ca nhạc “Người Tình Và Quê Hương”

Thông Báo Sinh Hoạt sắp tới trong vùng Hoa Thịnh Đốn Giữa Tháng 10 Năm 2017

Cô Đinh Thúy Uyên (Vietnamese Americans Celebrating Freedom ) phát quà lưu niệm cám ơn mạnh thường quân trong picnic 2017 do Cộng Đồng Washington DC tổ chức vào Thứ Bảy ngày 23 tháng 9 năm 2017 tại Upton Hill Regional Park trong thành phố Arlington của tiểu bang Virginia

Ông chủ tịch Đinh Hùng Cường phát biểu trong picnic 2017 do Cộng Đồng Washington DC tổ chức vào Thứ Bảy ngày 23 tháng 9 năm 2017 tại Upton Hill Regional Park trong thành phố Arlington của tiểu bang Virginia

Nữ Đại Tá Mimi Phan thuộc ĐOÀN ỦY NHIỆM Y TẾ CÔNG CỘNG của Hoa Kỳ cám ơn đồng hương đi Tảo mộ mùa thu 2017 do Hội Quân Nhân Mỹ gốc Việt tổ chức vào Thứ Bảy ngày 23 tháng 9 năm 2017 tại Nghĩa trang quốc gia Arlington nằm trong quận Arlington, Virginia, Hoa Kỳ. Commander Mimi Phan, UNITED STATES PUBLIC HEALTH SERVICE COMMISSIONED CORPS (USPHS) thanks Vietnamese American and people joining the Fourth Annual Visit to Arlington National Cemetery by Vietnamese American Uniformed Services Association (VAUSA) on Saturday, September 23, 2017 at Arlington National Cemetery.

Tiến Sĩ Nguyễn Võ-Long trình bày con đường “Đuổi Tàu Cứu Nước” của Phong Trào Việt Hưng do ông sáng lập tại Đại Học George Mason trong The Nguyen Engineering Building, Auditorium vào Thứ Bảy Ngày 16 Tháng 9 Năm 2017

Diễn hành trong Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Ngày Chiến Sĩ Tự Do 2017 tại trung tâm Eden vào trưa ngày Chủ Nhật (18/6/2017)

Chào Quốc Kỳ và Diễn Hành trong Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tiểu bang Virginia ngày 18 tháng 6 năm 2017

2017 VietFest Press Conference ở tiểu bang Maryland ngày 17 tháng 6 năm 2017.

Giới thiệu Huỳnh Công Ánh trong buổi ra mắt sách Vượt Tù-Vượt Biển – Phần đầu ở tiểu bang Virginia ngày 17 tháng 6 năm 2017

Cờ Việt Cộng treo trong thành phố Rockville ở tiểu bang Maryland ngày 18 tháng 6 năm 2017.

Cờ Việt Cộng treo trong thành phố Rockville ở tiểu bang Maryland ngày 17 tháng 6 năm 2017.

Katy Tran Thắng Cử Dân Biểu Tiểu Bang Virginia Khu 42 trong Đêm Bầu Cử Sơ Bộ 2017 của Đảng Dân Chủ trong Quận Fairfax

Nghi Lễ trong Đại Lễ Phật Giáo Hòa Hảo ở tiểu bang Maryland ngày 11 tháng 6 năm 2017.

Cờ Việt Cộng treo trước thư viện của thành phố Rockville ở tiểu bang Maryland ngày 9 tháng 6 năm 2017.

Thông điệp bằng tiếng Anh của ứng cử viên Ralph Northam (Phó Thống đốc) cho Thống đốc trong Bầu Cử Sơ Bộ năm 2017 của Đảng Dân Chủ trong cuộc họp báo vào ngày hôm Thứ Ba 6-6-2017

Biểu Tình Phản Đối Nguyễn Xuân Phúc đến Tòa Bạch ốc Hoa Kỳ trong ngày 31/05/2017.

Meet & Greet Reception for Kathy Tran …Democratic candidate for Virginia House of Delegates 42nd District hosted by The Progressive Vietnamese American Organization

Nghi lễ tướng niệm nạn nhân cộng sản tết mậu thân 68 tại Huế trong lễ Tưởng Niệm Nạn Nhân Bị Cộng Sản Thảm Sát Trong Tết Mậu Thân do Hội Cố Đô Huế tổ chức tại trung-tâm Willston vào lúc 12 giờ trưa thứ Bảy 25 tháng 2, 2017 – Falls Church, VA

Cựu Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh, Cựu Trung tướng Lữ Mộng Lan & Quân Dân Cán Chính Dâng Hương tại Lễ Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản trên Đại Lộ Kinh Hoàng Quảng Trị năm 1972 do Hội Đồng Hương Quảng Trị Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận tổ chức tại Trung Tâm Thương Mại Eden, Falls Church, Virginia vào ngày Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

Nhân chứng sống kế vụ thảm sát Tết Mậu Thân 68 tại Huế

1 người lính Thiết Giáp kể chuyện tham gia trên 3 mặt trận trong Tết Mậu Thân 68

Đại diện của Vietnam Cộng Hòa Foundation Trình bày việc kiện Cộng Sản Việt Nam