Theo tin Youtube, Facebook, hoathinhdon.com, hoathinhdon.net, vietdc.net

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Lễ Hội Trung Thu 2019 vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn
Phóng sự Facebook LIVE streaming

Mid-Autumn 2019/Moon Festival 2019 in Washington D.C. Metropolitan at Kenmore Middle Schol on Sunday, September 2019

Tết Trung Thu 2019 vùng Hoa Thịnh Đốn Có Gì Lạ không?

Tết Trung Thu 2019 vùng Hoa Thịnh Đốn Có Gì Lạ không? Mid-Autumn 2019/Moon Festival 2019 in Washington D.C. Metropolitan at Kenmore Middle Schol on Sunday, September 2019

Posted by hoathinhdon.com on Sunday, September 22, 2019
Hình ảnh Pháp Thoại với chủ đề: “Sống Bình An trong Giáo Pháp Như Lai” tại Hayfield Secondary School Auditorium với Thầy Pháp Hoà
https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=517858168781389&__xts__%5B0%5D=68.ARA7dQ94uNv_u8ZaBvKptHhYGVMNQ99GJnO344fYaM1knov7dNfLKoEH75p0RyuWA0Yc9s017wkY5-6k6klmzWmv6gbOTDuWs8Y-OLvaZjGzAVexS1Ei7L1yLYdtiUD1hCueRqEkkaD6-drbr2w5XJ4jmDiIrGnjFAirVZTzgOOh87WxOwb_4bdc4JtWXLy1eBwCoAnx3ezxCzuxRfzys_-zsBSK8OGG4elUN2xTkzF8_El8UdkFHWYDnoZjuMg_5lKdiYid_EpOYRE39CiW-roPdhk_T9TFVzhGgfK9eIv4NE0xjv7dZCdxIc9kqEDxX4yuYVmMz5h9xSx3ETYMfLEht3F-leMv2rzzJLR0Iy9xuY3H18vKk-F9VE9_XKw1b-_QwiUyD7xvpIqIeZHLnVDM0bq4A8nCjFZ6dXe_uf6u0uaA76tmjc2BiXOAqkEAC24KA2Jbbz6sVsC3v8-zf6ARUs0AJBI9cX4C84jcZ7K475-grhQWKUCclZBre03IAtfAsF8wnLNQc5ELGyPCthFkuekSvE-Dr4iuI7s&__tn__=-UC-Rp>Youtube video clip

Tết Trung Thu 2019 vùng Hoa Thịnh Đốn

adminHTD