HoaThinhDon.com

My Blog about Vietnamese in Washington D.C. - Hoa Thịnh Đốn

Thông Báo

Mời Ghi Danh và đến tham dự Buổi Gặp Mặt

Theo nguồn tin trên trang mạng của Phong Trào Việt Hưng Mời Ghi Danh và đến tham dự Buổi Gặp Mặt với MATT TRƯƠNG, Ứng Cử Viên Cộng Hòa Dân Biểu Liên Bang của Địa Hạt 10 ở Virginia và lúc 5 giờ sáng Ngày 16 tháng 11 năm 2019 Thưa Quý Bác, Cô Chú […]

Uncategorized

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Buổi

Theo nguồn tin trên trang mạng của Phong Trào Việt Hưng Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Buổi ra mắt sách bản dịch tiếng Việt ‘The Hundred-Year Marathon’ và lúc 10 giờ sáng Ngày 9 tháng 11 năm 2019 Facebook LIVE streaming Giới thiệu người giúp và đóng góp trong buổi ra […]

Hình ẢnhVideo Clips

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Nhạc

Theo nguồn tin trên trang mạng hoathinhdon.com, hoathinhdon.net & vietarlington.com Facebook LIVE streaming Begin of Fall Concerts 2019 – Prelude Chamber Ensemble – Sunday, November 34d 2019 at St. John’s United Methodist Church in Fairfax, Virginia. Phần Đầu Nhạc Thính Phòng Fall Concerts 2019 của Prelude Chamber Ensemble Phần Đầu Nhạc Thính Phòng Fall Concerts […]

Hình ẢnhVideo Clips

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Lễ

Theo nguồn tin trên trang mạng hoathinhdon.com, hoathinhdon.net & vietarlington.com Facebook LIVE streaming Thi hóa trang trong Lễ hội Halloween 2019 tại trường Việt Ngữ Quang Trung trong vùng Hoa Thịnh Đốn – 2019 Halloween Party at Quang Trung Vietnamese School on Sunday, October 27, 2019. Thi hóa trang trong Lễ hội Halloween 2019 tại […]