Theo nguồn tin trên mạng của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ

Kính mời quý đồng hương đến thờ phượng Chúa vào Chúa Nhật Lễ Tạ Ơn với chúng tôi. Chúa Nhật ngày 24 tháng 11 năm 2019, lúc 11:30am


adminHTD