Theo nguồn tin trên trang mạng hoathinhdon.com, hoathinhdon.net & vietarlington.com

Facebook LIVE streaming

Begin of Fall Concerts 2019 – Prelude Chamber Ensemble – Sunday, November 34d 2019 at St. John’s United Methodist Church in Fairfax, Virginia.

Phần Đầu Nhạc Thính Phòng Fall Concerts 2019 của Prelude Chamber Ensemble

Phần Đầu Nhạc Thính Phòng Fall Concerts 2019 của Prelude Chamber Ensemble

Phần Đầu Nhạc Thính Phòng Fall Concerts 2019 của Prelude Chamber Ensemble. Begin of Fall Concerts 2019 – Prelude Chamber Ensemble – Sunday, November 34d 2019 at St. John's United Methodist Church in Fairfax, Virginia.

Posted by hoathinhdon.com on Sunday, November 3, 2019
Album Pictures

Hình ảnh Nhạc Thính Phòng “Fall Concert” với tác phẩm chọn lọc của nhạc sĩ Ngô Tín
https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=548056189094920
Youtube Video Clips

The Vietnamese American Youth String Orchestra  -Fall Concerts 2019 – Prelude Chamber Ensemble – Sunday, November 34d 2019 at St. John’s United Methodist Church.
Spread The Love by Yu-Tong Hung

Fall Concerts 2019 – PCE – Sometimes When It Rains – Sunday, November 34d 2019 at St. John’s United Methodist Church.
HàTrần – Piano
Kevin Phạm – Violin

Linh Phượng – vocal & Phương Vũ – Flute -Fall Concerts 2019 – Prelude Chamber Ensemble – Sunday, November 34d 2019 at St. John’s United Methodist Church.
adminHTD