Theo tin Youtube, Facebook, hoathinhdon.com, hoathinhdon.net, vietdc.net

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Picnic mùa thu 2019 của Nhà Việt Nam tại Lake Needwood
Facebook LIVE streaming

Picnic mùa thu 2019 của Nhà Việt Nam tại Lake Needwood – Fall Picnic 2019 of The Vietnamese Literary and Artistic Club (VLAC) at Lake Needwood in Montgomery County, Maryland on Sunday, September 29, 2019

Picnic mùa thu 2019 của Nhà Việt Nam tại Lake Needwood – Fall Picnic 2019 of The Vietnamese Literary and Artistic Club (VLAC) at Lake Needwood in Montgomery County, Maryland on Sunday, September 29, 2019

Picnic mùa thu 2019 của Nhà Việt Nam tại Lake Needwood – Fall Picnic 2019 of The Vietnamese Literary and Artistic Club (VLAC) at Lake Needwood in Montgomery County, Maryland on Sunday, September 29, 2019

Posted by hoathinhdon.com on Sunday, September 29, 2019
Hình ảnh Picnic mùa thu 2019 của Nhà Việt Nam tại Lake Needwood
https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=522331318334074&__xts__%5B0%5D=68.ARD8ry3uurkbo3xISWK4SJ0we5pPrgSih9gjS_hG2FH8MCIYmcSCjDmXDDSwzJiGcxtZAAsOP-8qJvFgZK9X-m6637-rOD-uZ_Soz7aiITfJ9htfQukF6edxlXhDKdYxc-qtruyhY01xJ2kI0G_bGVOiFgPIHDh94uj1TGFTFbY66s2OAIyf8F6i5LITvandGus65LxgjQJwKUKIKcAIVJ93dknbe8cGt-1kPi7Ea2vIQex_TUptgS9t68C_km0CcI6D_jdf19tdZAJdTZGIjyAQJOA-h9J7EiHerkf5a9zVT_8QkDLK5Fd4Agyjg4oG4kxrVg&__tn__=-UCH-Rp>Youtube video clips

Picnic mùa thu 2019 của Nhà Việt Nam tại Lake Needwood – Fall Picnic 2019 of The Vietnamese Literary and Artistic Club (VLAC) at Lake Needwood in Montgomery County, Maryland on Sunday, September 29, 2019

adminHTD