HoaThinhDon.com

My Blog about Vietnamese in Washington D.C. - Hoa Thịnh Đốn

Thông Báo

Giải thích về trái phiếu trường công của Quận Fairfax

Theo nguồn tin trên trang mạng của Quận Fairax GIẢI THÍCH VỀ TRÁI PHIẾU TRƯỜNG CÔNG TRÁI PHIẾU TRƯỜNG CÔNG Liệu Fairfax County, Virginia, có nên mắc nợ, vay tiền và phát hành trái phiếu cải tiến quan trọng với tổng số tiền vay gốc tối đa là $360,000,000 cho các mục đích cung cấp […]

Thông Báo

Thư Mời tham dự biểu tình tại Hoa Thịnh Đốn

Theo nguồn tin trên trang mạng Kính chuyển, xin mời quý vị tham dự, yểm trợ và xin phổ biến rộng rãi. Đa tạ . Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ FEDERATION OF VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITIES OF THE USA, INC. PO Box 405, Wynnewood, PA 19096. Email. Fed.Vac.USA@gmail.com Tel. 616-929-9999. Web. […]

Thông Báo

40 Năm Thành Lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo

Theo nguồn tin trên trang mạng Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Arlington, Virginia, Jody Nhu La & Đồng Nhân Mừng 40 Năm Thành Lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Holy Martyrs of Vietnam Church). Xin mời qúy Ông Bà và Anh Chị Em tới chung vui buổi văn […]

Thông Báo

Lễ Hội Trung Thu Maryland 2019 do VAS tổ chức

Theo nguồn tin trên trang mạng của Trung Tâm Vạn Hạnh hay Van Hanh Center WHAT: Lễ Hội Trung Thu Maryland 2019 WHEN: Sunday, September 15, 2019 from 2 PM to 5 PM WHERE: 52 Randolph Rd, Silver Spring, MD 20904-1200, United States hỉ còn 48 tiếng nữa thôi là Lễ Hội Trung Thu Maryland […]

Thông Báo

Trung Thu Rước Đèn Tháng Tám 2019 do Trung Tâm

Theo nguồn tin trên trang mạng của Trung Tâm Vạn Hạnh hay Van Hanh Center WHAT: Trung Thu Rước Đèn Tháng Tám WHEN: Saturday at 6 PM WHERE: 7605 Bull Run Dr, Centreville, Virginia 20121 https://www.facebook.com/events/weekly_digest/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22event_weekly_digest%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&digest_type=WEEKLY_FOOD_DIGEST&notif_id=1568226957067320&notif_t=event_weekly_digest

Thông Báo

Tết Trung Thu 2019 do Hội Thánh Tin Lành Giám

Theo nguồn tin trên mạng Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VA Tết Trung Thu 2019 do Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ tổ chức Kính mời quý đồng hương đưa con em của mình đến tham dự Tết Trung Thu với chúng tôi vào Chúa Nhật ngày 15 tháng […]