Theo nguồn tin trên trang mạng của VietKidsDC

Thân chào các bạn ban tổ chức Tết Trung Thu, các bạn hợp tác và những vị mạnh thường quân:

Xin cảm ơn tất cả quý vị cho những sự làm việc khó nhọc đã qua để bảo đảm cho Tết Trung Thu 2019 tại Kenmore Middle School được hoàn thành tốt đẹp.

Sự hướng dẫn và tận tâm giúp đỡ của quý vị đã đem lại Tết Trung Thu cho Vùng Thủ Đô HTĐ và phụ cận sau cả mấy năm qua. Ngay từ tháng giêng 2020, Ban tổ chức của Việt Kids đã làm việc chăm chỉ với quận Arlington, để có thể tiếp tục truyền thống tổ chức Tết Trung Thu 2020 tại Kenmore Middle School.

Sau nhiều lần bàn cãi, làm cách nào tổ chức Tết Trung Thu mà an toàn trong mùa bão dịch này, chúng ta không tìm được cách nào an toàn cho các em, và nhất là Arlington County cấm tụ tập trên 250 người. Trong mùa tựu trường này các em sẽ không học trong lớp mà học trên máy. Ban Giám đốc đã nghĩ đến biện pháp an toàn nhất là hủy bỏ Tết Trung Thu 2020. Chúng ta vẫn tiếp tục tổ chức, gây quỹ cho có tiền để làm Tết Trung Thu trong những năm tới. Chúng ta hy vọng là sẽ tổ chức Tết Trung Thu cho các em vào năm 2021, khi đó chúng ta sẽ không bị cấm đoán về những việc để ngừa cho bệnh dịch Coronavirus.

Chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức Tết Trung Thu an toàn cho các em, vui chơi, học hỏi và giữ truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Một lần nữa, xin cảm ơn sự hợp tác của quý vị, chúng tôi rất biết ơn sự đóng góp của quý vị, chúng tôi sẽ thông báo những đóng góp cho năm 2021. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc, xin liên lạc với chúng tôi qua email vietkidsdcfestival@gmail.com.

Trân Trọng.
VietKidsDC Board of Directors


adminHTD