Theo nguồn tin trên trang mạng của hoathinhdon.com

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh VLAC-Nhà Việt Nam, Viet Toon và nhóm Tinh Hoa Nước Việt chụp ảnh lưu niệm sau khi thăm viếng sở cứu hỏa Fair Oaks và san sẻ những phần ăn trị giá khoảng $10 vào ngày 25 tháng 12 năm 2020
Facebook LIVE streaming

Nhóm VLAC/Nhà Việt Nam, Viet Toon và nhóm Tinh Hoa Nước Việt thăm sở cảnh sát Fair Oaks

Nhóm VLAC/Nhà Việt Nam, Viet Toon và nhóm Tinh Hoa Nước Việt thăm sở cảnh sát Fair Oaks. July 25, 2020: Fairfax County Police Department, Fair Oaks Station

Posted by Mike Tri Do on Saturday, July 25, 2020

Nhóm VLAC/Nhà Việt Nam, Viet Toon và nhóm Tinh Hoa Nước Việt thăm sở cảnh sát Fair Oaks. July 25, 2020: Fairfax County Police Department, Fair Oaks Station

Youtube video clips

VLAC/Nhà Việt Nam, Viet Toon và nhóm Tinh Hoa Nước Việt thăm viếng sở cảnh sát Fair Oaks – 07/25/2
adminHTD