Theo nguồn tin trên trang mạng

Kính chuyển, xin mời quý vị tham dự, yểm trợ và xin phổ biến rộng rãi.

Đa tạ .
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ
FEDERATION OF VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITIES OF THE USA, INC.
PO Box 405, Wynnewood, PA 19096. Email. Fed.Vac.USA@gmail.com
Tel. 616-929-9999. Web. CDNVQGLBHK.ORG
A Non-Profit Organization. EIN: 46-1273288
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ
FEDERATION OF VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITIES OF THE USA, INC.
PO Box 405, Wynnewood, PA 19096. Email. Fed.Vac.USA@gmail.com
Tel. 616-929-9999. Web. CDNVQGLBHK.ORG
A Non-Profit Organization. EIN: 46-1273288

THƯ MỜI THAM DỰ
Biểu Tình Ngày 5 Tháng 10, năm 2019 tại Washington DC.
Chống Trung Cộng xâm lăng và CSVN hèn nhát làm mất lãnh thổ

Kính gởi: Quý vị Lãnh Đạo các Tôn giáo, Cộng Đồng, Tổ Chức, Đoàn Thể, Hội Đoàn, Truyền Thông và Quý Vị Đồng Hương.

Để phản đối hành động của Trung Cộng xâm lấn lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam và các nước láng giềng, xem thường Công Ước Quốc Tế về luật biển (UNCLOS) năm 1982 và phán quyết của tòa Trọng Tài La Hague 2016, đặc biệt gần đây TC đã đưa tàu khảo sát HD 8 xâm nhập bãi Tư Chính của Việt Nam; đồng thời lên án nhà cầm quyền CSVN “hèn với giặc, ác với dân” có nguy cơ làm mất nước về tay ngoại bang,
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ sẽ tổ chức biểu tình tại:
Washington DC, Hoa Kỳ vào ngày Thứ Bảy 5 tháng 10, 2019
• Lúc 11:00 giờ sáng đến 1 giờ chiều trước tòa đại sứ Trung Cộng
• International Pl. NW, Washington, DC 20008
• Và từ 2:00 giờ đến 4 giờ chiều, trước toà đại sứ CSVN tại
Công viên Sheridan Circle NW và Massachusetts Ave NW, DC.
Có xe bus đưa đón khởi hành tại trung tâm Eden vào lúc 9:30 sáng và trở về lúc 4:30 chiều cùng ngày. Có bánh mì ăn trưa và nước giải khát.

Là con dân Việt Nam, chúng ta không thể làm ngơ khi đất nước bị lâm nguy trước nạn ngoại xâm và giang sơn gấm vóc đang có nguy cơ bị nhà cầm quyền CSVN làm mất về tay ngoại bang TC. Ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị và đồng bào về tham dự đông đảo để cùng nhau bày tỏ lòng yêu nước đối với Quê Cha Đất Tổ và sự đồng tâm, nhất trí của Cộng Đồng người Việt tự do tại hải ngoại.

Sự hiện diện của quý vị sẽ là một khích lệ lớn lao và hỗ trợ tinh thần cho Ban Tổ Chức. Rất mong tất cả Quý Vị nhiệt tình hưởng ứng, tham gia và hỗ trợ.

Chi phiếu xin đề: Fed.Vac.Usa và gởi về: PO Box 405, Wynnywood, PA 19096.

Trân trọng kính chào,
Hoa kỳ, ngày 19 tháng 9, năm 2019
TM. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ
Gs. Phan Thông Hưng, Chủ Tịch HĐCH
Trưởng Ban Tổ Chức
Liên Lạc: Gs. Phan Thông Hưng: 616-929-9999. Email: Fed.Vac.Usa@gmail.com; – – Kts. Nguyễn Đức Huy: HaudueVNCHhaingoai@gmail.com
– Ô. Nguyễn Hùng Lân: 804-205-2427. Bà Tara Thu Nguyễn: 917-862-9996
Cố Vấn: Ô. Nguyễn V. Tánh: 347-481-8283. Ô. Lưu Văn Tươi: 407-491-9299
– Bs. Võ Đình Hữu: 714-928-3038 Bs. Đỗ Văn Hội: 407-234-3596
Hỗ trợ: – Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam.
– Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam – Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại.
– Hậu Duệ VNCH Hải Ngoại v.v… và các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia.

THƯ MỜI THAM DỰ
Biểu Tình Ngày 5 Tháng 10, năm 2019 tại Washington DC.
Chống Trung Cộng xâm lăng và CSVN hèn nhát làm mất lãnh thổ

Kính gởi: Quý vị Lãnh Đạo các Tôn giáo, Cộng Đồng, Tổ Chức, Đoàn Thể, Hội Đoàn, Truyền Thông và Quý Vị Đồng Hương.

Để phản đối hành động của Trung Cộng xâm lấn lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam và các nước láng giềng, xem thường Công Ước Quốc Tế về luật biển (UNCLOS) năm 1982 và phán quyết của tòa Trọng Tài La Hague 2016, đặc biệt gần đây TC đã đưa tàu khảo sát HD 8 xâm nhập bãi Tư Chính của Việt Nam; đồng thời lên án nhà cầm quyền CSVN “hèn với giặc, ác với dân” có nguy cơ làm mất nước về tay ngoại bang,
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ sẽ tổ chức biểu tình tại:
Washington DC, Hoa Kỳ vào ngày Thứ Bảy 5 tháng 10, 2019
• Lúc 11:00 giờ sáng đến 1 giờ chiều trước tòa đại sứ Trung Cộng
• International Pl. NW, Washington, DC 20008
• Và từ 2:00 giờ đến 4 giờ chiều, trước toà đại sứ CSVN tại
Công viên Sheridan Circle NW và Massachusetts Ave NW, DC.
Có xe bus đưa đón khởi hành tại trung tâm Eden vào lúc 9:30 sáng và trở về lúc 4:30 chiều cùng ngày. Có bánh mì ăn trưa và nước giải khát.

Là con dân Việt Nam, chúng ta không thể làm ngơ khi đất nước bị lâm nguy trước nạn ngoại xâm và giang sơn gấm vóc đang có nguy cơ bị nhà cầm quyền CSVN làm mất về tay ngoại bang TC. Ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị và đồng bào về tham dự đông đảo để cùng nhau bày tỏ lòng yêu nước đối với Quê Cha Đất Tổ và sự đồng tâm, nhất trí của Cộng Đồng người Việt tự do tại hải ngoại.

Sự hiện diện của quý vị sẽ là một khích lệ lớn lao và hỗ trợ tinh thần cho Ban Tổ Chức. Rất mong tất cả Quý Vị nhiệt tình hưởng ứng, tham gia và hỗ trợ.

Chi phiếu xin đề: Fed.Vac.Usa và gởi về: PO Box 405, Wynnywood, PA 19096.

Trân trọng kính chào,
Hoa kỳ, ngày 19 tháng 9, năm 2019
TM. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ
Gs. Phan Thông Hưng, Chủ Tịch HĐCH
Trưởng Ban Tổ Chức
Liên Lạc: Gs. Phan Thông Hưng: 616-929-9999. Email: Fed.Vac.Usa@gmail.com; – – Kts. Nguyễn Đức Huy: HaudueVNCHhaingoai@gmail.com
– Ô. Nguyễn Hùng Lân: 804-205-2427. Bà Tara Thu Nguyễn: 917-862-9996
Cố Vấn: Ô. Nguyễn V. Tánh: 347-481-8283. Ô. Lưu Văn Tươi: 407-491-9299
– Bs. Võ Đình Hữu: 714-928-3038 Bs. Đỗ Văn Hội: 407-234-3596
Hỗ trợ: – Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam.
– Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam – Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại.
– Hậu Duệ VNCH Hải Ngoại v.v… và các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia.
Advisory Council
(Hội Đồng Cố Vấn)

Huu Dinh Vo, MD
Hoi Van Do, MD
Mr. Thoi Xuan Tran
Mr. Le Hong Thanh
Mr.Pham Van Thanh

Board of Representatives
(Hội Đồng Đại Biểu)

Tanh Van Nguyen, President
Liem Thanh Le: Vice Pres.
Internal Affairs
Jason Ly, Vice Pres. External Affairs
Thomas Cao: General Secretary
Tara Tran Nguyen, President Assistant
Yen Hong Do, President Assistant.

Board of Executives
(Hội Đồng Chấp Hành)

Hung Thong Phan, M.Ed.: President
Col. Anh Quoc Tran:
Vice Pres., Internal Affairs
Nghia Xuan Nguyen, Esq, Vice Pres., External Affairs
Tinh Minh Truong: General Secretary

Supervisory Council
(Hội Đồng Giám Sát)

Tuoi Van Luu, President
Phong Thanh Nguyen, ESQ, Vice Pres. Legislation
Sanh Van Le: Vice Pres., Discipline Tam Nguyen: General Secretary Supervisors:
Yen Phu Le Dinh
Allen Bui, MD
Tony Ha, PharmD

Advisory Council
(Hội Đồng Cố Vấn)

Huu Dinh Vo, MD
Hoi Van Do, MD
Mr. Thoi Xuan Tran
Mr. Le Hong Thanh
Mr.Pham Van Thanh

Board of Representatives
(Hội Đồng Đại Biểu)

Tanh Van Nguyen, President
Liem Thanh Le: Vice Pres.
Internal Affairs
Jason Ly, Vice Pres. External Affairs
Thomas Cao: General Secretary
Tara Tran Nguyen, President Assistant
Yen Hong Do, President Assistant.

Board of Executives
(Hội Đồng Chấp Hành)

Hung Thong Phan, M.Ed.: President
Col. Anh Quoc Tran:
Vice Pres., Internal Affairs
Nghia Xuan Nguyen, Esq, Vice Pres., External Affairs
Tinh Minh Truong: General Secretary

Supervisory Council
(Hội Đồng Giám Sát)

Tuoi Van Luu, President
Phong Thanh Nguyen, ESQ, Vice Pres. Legislation
Sanh Van Le: Vice Pres., Discipline Tam Nguyen: General Secretary Supervisors:
Yen Phu Le Dinh
Allen Bui, MD
Tony Ha, PharmDadminHTD