Đại Lễ Vu Lan tại chùa Hoa Nghiêm lúc 10:30 sáng chủ nhật ngày 17 tháng 8 năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Chùa Hoa Nghiêm

Đại Lễ Vu Lan tại chùa Hoa Nghiêm lúc 10:30 sáng chủ nhật ngày 17 tháng 8 năm 2019.