Đại Lễ Vu Lan 2018 tại chùa Giác Hoàng

Theo nguồn tin trên trang mạng của Chùa Giác Hoàng

Đại Lễ Vu Lan tại chùa Giác Hoàng lúc 12 sáng chủ nhật ngày 26 tháng 8 năm 2018.

http://chuagiachoangdc.org/]]]]> ]]>

Leave a Reply