Theo nguồn tin trên trang mạng của hoathinhdon.com, Facebook của hoathinhdon.com, youtube của VietHDTV.com

FACEBOOK ALBUM https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=300774667156408

FACEBOOK LIVE streaming – hoathinhdon.com

https://www.facebook.com/178472516053291/videos/300785443821997/

Tổng kết ước lượng số phiếu sau 5 giờ chiều trong ngày bầu cử địa điểm đặt thùng phiếu tại Eden Center trước Thanh Sơn Tofu: 6751 Wilson Blvd., Falls Church VA 22044 trong cuộc bầu cử Liên Danh Cá Nhân (LDCN) vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2018-2020

YouTube.com

Thùng phiếu tại Eden Center trước Thanh Sơn Tofu trong cuộc bầu cử Liên Danh Cá Nhân 2018-2020

Bỏ phiếu tại thùng phiếu dưới tháp đồng hồ Eden Center trong cuộc bầu cử Liên Danh Cá Nhân 2018

Bỏ phiếu tại thùng phiếu trước Thanh Sơn Tofu bầu cử Liên Danh Cá Nhân 2018-2020

Hai Người bỏ phiếu cuối cùng bỏ phiếu tại thùng phiếu tại Eden Center trước Thanh Sơn Tofu

Đóng thùng phiếu tại Eden Center trước Thanh Sơn Tofu

]]]]> ]]>

adminHTD

Leave a Reply