Phóng Sự LIVE streaming, Hình ảnh, Video Clips Cộng Đồng Nguời Việt Vùng Hoa thịnh Đốn tham dự cuộc diễn hành Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 2018

Phóng Sự LIVE streaming, Hình ảnh, Video Clips buổi lễ Theo nguồn tin trên trang mạng của hoathinhdon.com, Facebook của hoathinhdon.com, youtube của VietHDTV.com

FACEBOOK ALBUM https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9kNkNRDEIAztaBTBX~%3B42tHsT5HHnACM2WsErvgjh~_uixtkmgjQ8NPKfP28RHkGj8v45zl60Pkm89OckzuRfbNbx9UZ780eX3Q1~_1jP0xn~%3BvVbDwfnsf3BfuDbf949WN~%3Bpu8~%3B~_1x~%3B7D~_F9sffC~%3BtfKQUc~-.bps.a.279163729317502.1073741838.178472516053291&type=1

FACEBOOK LIVE streaming https://www.facebook.com/178472516053291/videos/278990609334814/

YouTube.com

Vietnamese Community of Washington D.C. at 2018 U.S. National Independence Day

Announcement of Vietnamese volunteers and community when passing VIP tent at 2018 National Independence Parade Day

]]]]> ]]>

Leave a Reply