FCPS Mừng Tư Cách Công Dân Kỹ Thuật Số Tuần Nầy

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận FCPS

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Mỗi ngày ở các trường khắp FCPS, các học sinh học tập để phát triển những kỹ năng và kiến thức để trở nên các người lãnh đạo của ngày mai. Những kinh nghiệm hiện nay và tương lai kêu gọi các em tác động với các người khác bằng nhiều môi trường khác nhau, kể cả trực tuyến. Tuần Lễ Tư Cách Công Dân Kỹ Thuật Số, diễn ra các ngày 16-20 tháng 10, là thời lúc rất tốt để khởi-động, đổi mới, hay tăng gấp đôi quyết tâm để lôi cuốn các học sinh trong việc học tập những khái niệm và kỹ năng quan trọng về tư cách công dân kỹ thuật số để các em trở nên những công dân an toàn, quy cách, và có trách nhiệm. Chủ đề của năm nay là “các Học Sinh như là những Người Lãnh Đạo Kỹ Thuật Số.” FCPS có những tài liệu để hỗ trợ các gia đình trên trang mạng Tư Cách Công Dân Kỹ Thuật Số, kể cả một môn học mới để giúp dẫn dắt những đàm luận giữa các phụ huynh và con em thanh thiếu niên. Quý vị cũng có thể theo dõi các sinh hoạt của tuần trên Twitter bằng cách dùng hashtag (dấu cáp băm) #FCPSDigCit.

]]]]> ]]>

Leave a Reply