Cáo phó và Chương Trình Tang Lễ của Cụ Nguyễn Đình Kỳ

Theo tin BMH

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…. Cáo phó và Chương Trình Tang Lễ của Cụ Nguyễn Đình Kỳ.. Để Quý Vị được tường, và tiện việc thăm viếng, phân ưu, cùng tiễn đưa Cụ Nguyễn Đình Kỳ đến nơi an nghĩ cuối cùng.. Trân trọng.. BMH Washington, D.C

Tin buồn.. Chúng tôi vừa nhận tin: Cụ Ông Nguyễn Đình Kỳ, Cựu Thẩm Phán Việt Nam Cộng Hòa, cựu Hội trưởng Hội Người Việt Cao Niên Hoa Thịnh Đốn đã từ trần trưa hôm nay, ngày Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017… tại Bắc Virginia. Hưởng Thượng Thọ 91 tuổi… BMH Washington, D.C ]]]]> ]]>

Leave a Reply