Phóng Sự Hình Ảnh Lễ Hai Bà Trưng 2017

Theo tin Tin Nguyen

Kính mời các Cô Bác, anh chị xem hình Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng do Hội người Việt Cao niện Washington DC tổ chức Saturday, March 4, 2017. Tin Nguyen

https://www.flickr.com/photos/38946290@N00/albums/72157680944283506/with/33211753996/

]]]]> ]]>

Leave a Reply