Chương Trình Lễ Phật Đón Giao Thừa và Tết Nguyên Đán năm Đinh Dậu 2017 của Chùa Xá Lợi

Theo nguồn tin trên mạng Chùa Xá Lợi

Friday, January 27th, 2017 Chương Trình Đón Giao Thừa Múa Lân, Đốt Pháo, Phát Lộc Đầu Năm 7:00 PM: KARAOKE, ẨM THỰC, TRÀ ĐẠO 10:00 PM: NIỆM PHẬT CẦU VÃNG SANH 10:30 PM: TỤNG 21 BIẾN CHÚ ĐẠI BI 11:30 PM: LỄ GIAO THỪA Saturday, January 27th and Sunday, January 28th, 2017 Lễ Mừng Xuân Di Lặc Đinh Dậu 10:30 AM: NIỆM PHẬT CẦU VÃNG SANH 11:00 AM: PHÁP THOẠI 11:30 AM: LỄ PHẬT

http://www.chuaxaloi.com/mung-xuan-di-lac-dinh-dau-2017/]]]]> ]]>

Leave a Reply