Chương Trình 1275 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Các Anh Chị, Đây là chương trình lần thứ 1275 sau phần tin tức và thông báo CĐ ngày ra mắt tân ban chấp hành CĐ nhiệm kỳ 2016-2018 là cuộc phỏng vấn đặc biệt về Em Viết Tiếng Việt 2016 do Nhà Việt Nam đảm trách vả những sinh hoạt của Nhà VN.

1. Tin Tức :

2. Phỏng Vấn Đặc Biệt:

Enjoy Phúc THVN-HTĐ ]]]]> ]]>

Leave a Reply