Phóng sự Hình Ảnh gây quỹ cho Bà Stephanie Murphy tranh cử Dân biểu Hoa Kỳ

Courtesy of Richard Mai

https://goo.gl/photos/3Riofk1ytRDHPhmG7

stephanie-murphy100616richardmaip12 stephanie-murphy100616richardmaip11 stephanie-murphy100616richardmaip10 stephanie-murphy100616richardmaip09 stephanie-murphy100616richardmaip08 stephanie-murphy100616richardmaip07 stephanie-murphy100616richardmaip06 stephanie-murphy100616richardmaip05 stephanie-murphy100616richardmaip04 stephanie-murphy100616richardmaip03 stephanie-murphy100616richardmaip01

Courtesy of Cong Nguyen

https://goo.gl/photos/rc5KEK21Rnzus9yQ8

]]]]> ]]>

Leave a Reply