Tu Viện Tường Vân: Ngày Vu Lan Báo Hiếu

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

CHỦ NHẬT 21 THÁNG 08, 2016 Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Kính Bạch chư Tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ Đại Đức Tăng-Ni, Chúng con Ni chúng cùng đại chúng Tu Viện Tường Vân cung kính đảnh lễ, kính mừng khánh tuế kính chúc quý Ngài pháp thể an khang chúng sanh dễ độ. Kính thưa quý Phật tử, Sau lễ Phật Đản, vâng lời Phật dạy đại chúng Tu Viện Tường Vân đã tác pháp an cư tu tập cùng với Ni Chúng Thiền Viện Vô Ưu mỗi ngày qua pal-talk dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Ni Sư Thích Nữ Đồng Kính, trú trì Thiền Viện Vô Ưu tại SanJose, California. Giờ đây sắp cuối mùa an cư kiết hạ cũng nhằm mùa Vu Lan báo hiếu cho hàng Phật tử. “ Cha Mẹ sinh thân cốt nhục cù lao Thầy Tổ nuôi mạng tinh thần khó nhọc.” Ban Hộ Trì Tam Bảo chúng con kính mời quý đồng hương Phật tử dành thời gian tham dự ngày Vu Lan Báo Hiếu vào chủ nhật ngày 21 tháng 08 năm 2016: 4:00 – 6:00 sáng Thiền toạ – Lễ An Vị Long Vị Tam Tổ Trúc Lâm (dưới sự chứng minh của Ni Sư TN Đồng Kính, Ni chúng Thiền Viện Vô Ưu, đại chúng TV Tường Vân) 7:00 – 8:00 Dùng sáng 9:00 – 10:00 Thiền toạ – Kinh hành 10:30 – 12:00 Tụng Kinh Vu Lan Pháp thoại chủ đề “ Gương Hiếu Người Xưa” ( Ni Sư Thích Nữ Đồng Kính) 12:00 – 1:00 Cúng Dường Trai Phạn 13:00 – 15:00 Văn Nghệ – Cúng Thí Thực – Hồi Hướng Nhân mùa Vu Lan báo hiếu toàn thể Phật tử trong Ban Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Tường Vân chúng con kính chúc các bậc Cha Mẹ luôn được an vui trong tình thương hiếu kính của con cháu. Nguyện cầu cho cửu huyền thất tổ siêu sanh giải thoát. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

https://www.facebook.com/pages/Tu-Vien-Tuong-Van-Auspicious-Cloud-Monastery/437619369621962 ]]]]> ]]>

Leave a Reply