Thư mời Tham dự biểu tình trước tòa đại sứ Việt cộng tại Hoa Thịnh Đốn

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu, Thư Mời tham dự biểu tình trước tòa đại sứ Việt cộng tại HTĐ , ngày Chủ Nhật 15/05/2016. Xin kính mời Quý Vị ủng hộ và tham dự… Trân trọng.. BMH Washington, D.C Flyer Biểu Tình 15-5-2016.jpg

BieuTin150516Flyer

]]]]> ]]>

Leave a Reply