Phóng sự Hình ảnh & video clip Khai mạc lễ hội Tết Xuân Vị Yêu Thương 2022


Theo nguồn tin trên trang mạng của hoathinhdon.com

Phóng sự Hình ảnh & video clip Khai mạc lễ hội Tết Xuân Vị Yêu Thương 2022
Youtube video clip
Khai mạc lễ hội Tết Xuân Vị Yêu Thương 2022 tại Lake Braddock Secondary School vào ngày Thứ 7 tháng 1 từ 10AM – 9PM – Xa Loi Charity

Facebook album link from hoathinhdon.net
https://www.facebook.com/media/set?vanity=370345317078012&set=a.1141248603321009