Cuộc Thi Văn Chương và Nghệ Thuật Thị Giác MLK Dành cho các Học Sinh MCPS

]]>

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Học sinh tại mọi cấp lớp được khuyến khích tham gia Cuộc Thi Văn Chương và Triển Lãm Nghệ Thuật Thị Giác Dr. Martin Luther King, Jr 2014. Chủ đề 2017 là “Bất Công Ở Bất Cứ Nơi Nào là một Mối Đe Dọa Cho Công Lý Ở Mọi Nơi.” Các bài luận văn và tác phẩm nghệ thuật phải phản ảnh một sự hiểu biết và đánh giá đúng những lý tưởng của cuộc đời, thành tựu và khát vọng của Dr. King. Các bài dự thi văn chương phải có 150 từ hay ít hơn và phải nạp trước hay vào Ngày thứ Sáu 23 tháng 12. Nạp các bài dự thi đến MLK Essay Contest, c/o Montgomery County Office of Human Rights, 21 Maryland Avenue, Rockville, MD, 20850, hay human-rights.commission@montgomerycountymd.gov Đối với các tác phẩm dự thi nghệ thuật thị giác, cuộc thi được mở cho tranh in, bích chương, tranh cắt dán, tranh tường, ảnh chụp, và tất cả các hình thức nghệ thuật thị giác hai chiều. Hoan nghênh các dự án của nhóm. Gởi các tác phẩm dự thi đến Linda S. Adams, supervisor, Pre-K–12 Fine Arts, Carver Educational Services Center, Room 256, 850 Hungerford Dr., Rockville, MD, 20850. Thời hạn cuối là ngày thứ Sáu 23 tháng 12.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Nov2916QNVIET.pdf

]]]]> ]]>

Leave a Reply