HoaThinhDon.com

My Blog about Vietnamese in Washington D.C. - Hoa Thịnh Đốn

Thông Báo

Đại Lễ Phật Đản 2019 tại Thiền Viện Tường Vân

Theo nguồn tin trên mạng của thiền viện tường vân Đại Lễ Phật Đản 2019 Posted on May 17th , 2018 Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng-Ni Kính thưa quý Đồng hương Phật tử, Hàng năm vào ngày trăng tròn tháng tư khi muôn hoa […]

Thông Báo

Chương Trình Đại Lễ Phật Đản kỷ Hợi 2019 tại

Theo nguồn tin trên trang mạng của Chùa Pháp Vương GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ UNITED VIETNAMESE BUDDHIST CHURCH OF AMERICA CHÙA PHÁP VƯƠNG 4522 Burke Station Road. Fairfax, VA 22032 U.S.A. Tel.: (703) 272 – 8108 * https://www.chuaphapvuong.org __________________________________________________________________________________________ Phật Lịch 2563 Văn Thư Số: 212/VT/TM THƯ MỜI Tham […]

Thông Báo

Chùa Từ Ân: Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Phật

Theo nguồn tin trên trang mạng của Trung Tâm Vạn Hạnh Chùa Từ Ân: Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2563 – Dương Lịch 2019 Vietnamese Buddhist Association CHÙA TỪ ÂN 2419 Briggs Chaney Road, Silver Spring, MD 20905 Tel: 301-388-0868 — Email: tuantempleusa@gmail.com ********************************************* THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ […]

Thông Báo

Trung Tâm Vạn Hạnh: Đại Lễ Biết Ơn Kính Mừng

Theo nguồn tin trên trang mạng của Trung Tâm Vạn Hạnh VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION IN USA TRUNG TÂM VẠN-HẠNH 7605 Bull Run Drive • Centreville • VA 20121 USA Telephone: 703-968-8460 Website: http://www.vanhanhcenter.com/ Email: sakyatritue@gmail.com ____________________________________________________________ Phật lịch 2643, ngày 15-4-2018 KÍNH MỪNG ĐỨC PHẬT THÍCH CA ĐẢN SANH NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA […]

Thông Báo

Giờ cầu nguyện cho những linh hồn và các chiến

Theo nguồn tin trên trang mạng Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Arlington, Virginia Giờ cầu nguyện cho những linh hồn và các chiến sĩ đã tử vong trong biến cố đau thương 30/4/1975 . Ông Chủ Tịch Cộng đồng và Bà Thu Ký Bạch Mai thân mến, Xin kính mời Ông […]

Thông Báo

Chúa Nhật Phục Sinh 2019 và “Tìm Trứng Phục Sinh”

Theo nguồn tin trên trang mạng Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Arlington, Virginia  Chúa Nhật, ngày 21 tháng 4: LỄ PHỤC SINH. Các Thánh Lễ Chúa Phục Sinh tại Giáo Xứ sẽ được cử hành như các giờ lễ của ngày Chúa Nhật. Chúa Nhật: Chúa Nhật 2:00 pm và […]

Thông Báo

Chúa Nhật Phục Sinh 2019 và buổi lượm trứng Phục

Theo nguồn tin trên trang mạng Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Arlington, Virginia  Chúa Nhật, ngày 21 tháng 4: LỄ PHỤC SINH. Các Thánh Lễ Chúa Phục Sinh tại Giáo Xứ sẽ được cử hành như các giờ lễ của ngày Chúa Nhật. Chúa Nhật: 9:30AM và 12:00PM . LƯỢM […]