Phóng sự Video Clips và Hình ảnh Buổi Picnic 2023 của Nhà Việt Nam


Theo nguồn tin trên trang mạng của hoathinhdon.com & vietfairfax.com

Buổi picnic do Nhà Việt Nam Hoa Thịnh Đốn – Maryland tổ chức tại Occoquan Regional Park vào ngày Chủ Nhật, 16/07/2023 Occoquan Regional Park