Phóng sự Video Clips và Hình ảnh buổi của Cộng Đồng tham dự Diễn hành Độc Lập Hoa Kỳ năm 20203 tại Thủ đô Washingon D.C.


Theo tin Youtube, Facebook, hoathinhdon.com, hoathinhdon.net, and vietdc.net

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Buổi Diễn Hành của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia tham dự cuộc Diễn hành Quốc Gia Ngày Độc Lập Hoa Kỳ tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn hôm thứ Năm ngày 4 tháng 7 năm 2023.
Youtube video clips

Múa dù Ghé Bến Sài Gòn trước khu quan khách ghế ngồi

Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington D.C. diễn Hành July 4 tại Hoa Thịnh Đốn

Tập múa dù trước khi diễn Hành

Cộng Đồng Việt Nam tham gia diễn Hành July 4 tại Washington D.C.