Phóng Sự Hình ảnh & Video Clips Buổi Diễn Hành ngày Chiến Sĩ Trận Vong 2023 tại Washington D.C.


Theo nguồn tin trên trang mạng của hoathinhdon.comTheo nguồn tin trên trang mạng youtube của viethdtv

Vietnam war banner during 2023 Memorial Day parade in Washington D.C.

Chiến tranh Việt Nam trong diễn hành ngày Chiến Sĩ Trận Vong tại Hoa Kỳ 2023

Republic of Vietnam Veteran Association group during 2023 Memorial Day Parade in Washington D.C.

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn trong diễn hành ngày Chiến Sĩ Trận Vong tại Hoa Kỳ 2023.

Memorial day parade group from South Vietnam in n Washington D.C.