Phóng sự Video Clips và Hình ảnh Lễ Mãn Khóa 2023 của trường Việt Ngữ Quang Trung


Theo tin hoathinhdon.com and viethdtv.com

Phóng sự Video Clips và Hình ảnh Lễ Mãn Khóa 2023 của trường Việt Ngữ Quang TrungYoutube
Youtube

Lễ Mãn Khóa 2023 của học sinh Trường Việt Ngữ Quang Trung

Skit tên trộm Coca Cola

Những câu đố vui cho học sinh

Hoạt cảnh Tía em Má em

Múa nón lá

Các món ăn trong Lễ Mãn Khóa năm 2023 của trường Việt Ngữ Quang Trung

Múa nón lá do học sinh trường Việt Ngữ Quang Trung

Ảo thuật trong Lễ Mãn Khóa năm 2023 của trường Việt Ngữ Quang Trung