Phóng sự video clips và hình ảnh Lễ kỷ niệm Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam lần thứ 29 trong quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 5 năm 2023


Theo nguồn tin trên mạng viethdtv.com & hoathinhdon.com

Youtube

Lễ khai mạc hôm 11/05/2023 kỷ niệm Ngày Nhân quyền cho Việt Nam 11/05 tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ

Các bài phát biểu tiếng Anh hay tiếng Việt trong hôm 11/05/2023 kỷ niệm Ngày Nhân quyền cho Việt Nam 11/05 tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ – Speeches of Guests during Human Rights Day for Vietnam in Washington D.C. on May 11,2023

Jennifer Nguyen sing The Star-Spangled Banner

Jennifer Nguyen hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa

Outside US Capitol

Group picture – Chụp hình lưu niệm trước toà nhà Quốc Hội Hoa Kỳ