Trường Việt ngữ La Vang Gây Quỹ cho Giáo Họ Đức Mẹ La Vang vào 7 giờ tối thứ Sáu ngày 27 tháng 4 năm 2023

[

Theo nguồn tin của Holy Martyrs of Vietnam Parish – Our Lady of Lavang Mission
Đặc biệt, tối thứ Sáu này, chúng tôi có bán thức ăn gây quỹ giúp Giáo họ Đức Mẹ La Vang (xin xem thực đơn đính kèm). Tất cả tiền lời sẽ trao hết cho Giáo họ để vào quỹ điều hành và xây dựng. Rất mong quý phụ huynh mở lòng quảng đại ủng hộ chúng tôi trong công việc tông đồ này.

• Chả Giò Tôm Đặt Biệt…………………………………………….. $5 for 2
• Chả Giò Thường……………………………………………………..$5 for 3
• Gỏi Cuốn Tôm Thịt………………………………………………… $6
• Bánh Patê Chaud…………………………………………………… $
• Ba Loại Bánh (bánh bèo, bánh bột lọc, ít trần)………..$6
• Bánh Hỏi Chạo Tôm……………………………………………….. $12
• Xôi Bánh Kẹp Ba Màu……………………………………………..$5
• Xôi Khúc …………………………………………………………………$6
• Bánh Su Kem Vanilla (12 cái/hộp)………………………….. $15
• Bánh Su Kem Sầu Riêng (12 cái/hộp)………………………$20
• Bánh Cam……………………………………………………………….$5 for 3
• Bánh Gai…………………………………………………………………$5 for 2
• Chuối Chiên…………………………………………………………… $5 for 3
• Chè bà ba……………………………………………………………… $3
• Trà Thái Boba………………………………………………………….$5