Thư mời tham gia Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 48


Thưa Quý Đồng Hương,

Xin coi chi tiết của thư mời tham gia Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 48 và cuộc biểu tình trước sứ quán Việt Cộng tại Washington, DC.