Phóng sự Hình ảnh & video clips Hội Thanh Niên CSS East lạy Phật 20000 cái cho Hòa Bình Thế Giới tại Thiền Viện Trúc Lâm Pháp Quang


Theo nguồn tin trên trang mạng của vietfairfax.com & hoathinhdon

Phóng sự Hình ảnh & video clips Hội Thanh Niên CSS East lạy Phật 20000 cái cho Hòa Bình Thế Giới tại Thiền Viện Trúc Lâm Pháp Quang
Youtube video clip

Hội CSS East Youth lạy Phật 20000 cái cho Hòa Bình Thế Giới tại Thiền Viện Trúc Lâm Pháp Quang ( Marshall, Virginia, Hoa Kỳ) vào ngày 29 tháng 12 năm 2022. CSS (Compassionate Service Society) East Youth Group prayed 20000 times to Buddha for World Peach at Truc Lam Phat Quang temple (Marshall, Virginia).
Facebook live streaming


Facebook album link from hoathinhdon.net
https://www.facebook.com/media/set?vanity=370345317078012&set=a.1141248603321009