Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2022 tại Trung Tâm Vạn Hạnh


Theo nguồn tin trên trang mạng của Trung Tâm Vạn Hạnh

VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION
TRUNG TÂM VẠN-HẠNH
7605 Bull Run Drive • Centreville • VA 20121 USA
Phone: 703-968-8460
Email: sakyatritue@gmail.com


https://www.facebook.com/events/2614384805272327/