Đại Lễ Vu Lan tại chùa Hoa Nghiêm sáng chủ nhật ngày 7 & 14 tháng 8 năm 2022


Theo nguồn tin trên trang mạng của Chùa Hoa Nghiêm

Đại Lễ Vu Lan tại chùa Hoa Nghiêm lúc 10:30 sáng chủ nhật ngày 7 & 14 tháng 8 năm 2022.