Thẻ SmarTrip đã mua trước năm 2012 hay không có số 0167 trong các số sẽ không dùng được trên Metrorail hoặc xe buýt nào Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2022


Theo nguồn tin trên trang mạng của WMATA

NÓI CHIA TAY
Đối với thẻ SmarTrip cũ đó.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2022, thẻ SmarTrip đã mua trước năm 2012 sẽ không còn hoạt
động trên Metrorail hoặc bất kỳ xe buýt nào trong khu vực sử dụng SmarTrip.

Đừng chờ đợi.

Thay thẻ cũ của quý vị ngay hôm nay.

wmata.com/cardreplacementVị trí thực tế của các số có thể khác nhau.
XXXXXX 0167 #### #### #### ####

Nếu quý vị hiện đang sử dụng Metro, có ba cách dễ dàng sau để thay thẻ của quý vị:

Truy cập wmata.com/cardreplacement

Gọi cho chúng tôi theo số 1-888-SMARTRIP
(1-888-762-7874)

Đến Quầy Bán Vé tại Nhà Ga Trung Tâm Metro
(Thứ Ba – Thứ năm, 8 sáng – Trưa)

Nếu quý vị hiện không sử dụng Metro:

Gửi lại thẻ của quý vị cho chúng tôi.
Truy cập wmata.com/cardreplacement để tải xuống biểu mẫu gửi thư cho chúng tôi. Chúng tôi
cũng sẽ gửi quý vị $5 giá trị được lưu trữ để chi trả cho việc vận chuyển và xử lý khi chúng toi nhận được thẻ của quý vị.*

Một lưu ý cho người dùng SmartBenefi ts®:

Nếu thẻ SmarTrip cũ của quý vị đã từng được
đăng ký trong chương trình SmartBenefi ts, quý vị
phải thay thẻ của mình trực tuyến tại wmata.com/
card replacement.

*Các điều khoản và điều kiện được áp dụng và có sẵn tại
wmata.com/cardreplacement.

https://www.wmata.com/fares/smartrip/upload/takeone-VIETNAMESE_421021516.pdf