Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Trại Hè Kết Đoàn 2019


Theo tin Youtube, Facebook, hoathinhdon.com, hoathinhdon.net, vietarlington.com

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Hội “Kết Đoàn” vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức “Trại Hè Kết Đoàn 2019” trong ba ngày 2 – 4 tháng 8 năm 2019 tại Prince William Forest Park, Triangle , VA.
Facebook LIVE streaming
Campers from KetDoan Camp 2019 took a break from a big game at Prince William Forest Park on Saturday, 3 August 2019

Campers from KetDoan Camp 2019 took a break from a big game

Campers from KetDoan Camp 2019 took a break from a big game at Prince William Forest Park on Saturday, 3 August 2019

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, August 3, 2019

Teams from KetDoan Camp 2019 on Satuday, 3 August 2019

Teams from KetDoan Camp 2019

Teams from KetDoan Camp 2019 on Satuday, 3 August 2019

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, August 3, 2019

Staff explained a big game after the break at KetDoan Camp 2019

Staff explained a big game after the break at KetDoan Camp 2019

Staff explained a big game after the break at KetDoan Camp 2019

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, August 3, 2019

Lunch time at KetDoan Camp 2019 on Saturday, 3 August 2019

Lunch time at KetDoan Camp 2019 on Saturday, 3 August 2019

Lunch time at KetDoan Camp 2019 on Saturday, 3 August 2019

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, August 3, 2019

Big game after the break at KetDoan Camp 2019 on Saturday, 3 August 2019

Big game after the break at KetDoan Camp 2019

Big game after the break at KetDoan Camp 2019 on Saturday, 3 August 2019

Posted by Hoathinhdon.net on Saturday, August 3, 2019
Youtube video clips

Hình ảnh Trại Hè Kết Đoàn 2019
https://www.facebook.com/pg/Hoathinhdonnet-370345317078012/photos/?tab=album&album_id=511434042969138