Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội Báo Hiếu 2019 tại chùa Pháp Vương


Theo nguồn tin trên trang mạng của Trung Tâm Vạn Hạnh

Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội Báo Hiếu, ngày 09, 10, 11 tháng 08 năm 2019, Phật Lịch 2563
JULY 9, 2019 ADMIN THÔNG BÁO
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa quý đồng bào các giới và chư thiện-tín Phật tử xa gần,
Đức Thế Tôn từng dạy rằng: “Thờ trời đất quỷ thần, không bằng có hiếu với cha mẹ; vì cha mẹ là vị thần minh cao nhất trong các thần minh.” (Kinh Bốn Mươi Hai Chương). Đạo Phật truyền vào Việt Nam gần 2000 năm và được coi là đạo Hiếu. Dân tộc Việt nhờ đó thấm nhuần tinh thần Hiếu Đạo, tiếp nối truyền thừa di sản văn hóa cao đẹp ấy từ thế hệ nầy sang thế hệ khác. Do vậy, dù sống ở đâu và trong hoàn cảnh nào, người con hiền cháu thảo chúng ta vẫn luôn tâm niệm tôn kính tiền nhân, nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên, những bậc tiền bối, đa sanh phụ mẫu, cửu huyền thất tổ và chư tiên linh quá vãng.
Kính vâng lời Phật dạy và học theo gương hiếu hạnh của Bồ Tát Mục Kiền Liên, năm nay chùa Pháp Vương sẽ trang nghiêm trọng thể tổ chức Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội Báo Hiếu theo lịch trình như sau:
Lễ Khai Kinh Vu Lan Báo Hiếu vào lúc 12 giờ trưa Thứ Sáu, ngày 09 tháng 08 năm 2019.
Lễ Cầu Siêu Độ Chiến Sĩ trận vong, Đồng Bào nạn vong và chư Hương Linh an phần Tịnh Độ tại Nghĩa Trang Phật Giáo vùng Hoa Thịnh Đốn (trong khuôn viên National Memorial Park, đường Lee Highvay, thành phố Falls Church) vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 10 tháng 08 năm 2019.
Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội Báo Hiếu chính thức vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 11 tháng 08 năm 2019, tại khuôn viên chùa Pháp Vương.


Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội Báo Hiếu, ngày 09, 10, 11 tháng 08 năm 2019, Phật Lịch 2563