Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019 tại Trung Tâm Vạn Hạnh


Theo nguồn tin trên trang mạng của Trung Tâm Vạn Hạnh

Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại TT Vạn Hạnh sẽ tổ chức vào ngày 18/8. Kính mời quý Phật Tử đồng hương về tham dự. Quý Phật Tử nào muốn đưa đơn cầu siêu hay cầu an, xin vui lòng gửi đơn về Trung Tâm trước ngày 18 để quý thầy chuẩn bị.
Please join Van Hanh center to celebrate Vu Lan in appreciation of our parents on August 18.
A Di Đà Phật!
VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION
TRUNG TÂM VẠN-HẠNH
7605 Bull Run Drive • Centreville • VA 20121 USA
Phone: 703-968-8460
Email: sakyatritue@gmail.com


https://www.facebook.com/events/2614384805272327/