Cách xem trực tiếp Hội nghị lần thứ 9 về Biển Đông


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hoi Van Do

Hội nghị thường niên lần thứ 9 về Biển Đông: lúc 10 sáng đến 4 giờ chiều thứ Tư 24 July, 2019 tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế tại Hoa Thịnh Đốn:
CENTER FOR STRATEGIC & INTERNATIONAL STUDIES
1616 RHODE ISLAND AVE NW, WASHINGTON, D.C. 20036
202-887-0200 | www.CSIS.org
Kính mời tham dự (xin gọi giữ chỗ trước, xem chi tiết ở bên dưới)
Hoặc theo dõi qua Tele Video
https://www.csis.org/node/52894
Xin mời tham dự để theo dõi tình hình sôi động tại Biển Đông hiện nay.
Xin phổ biến để mọi người cùng theo dõi.
Trân trọng.
ĐVH