Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Ngày Vui Cho Các Em tại trung tâm thương mại Eden Center


Theo tin Youtube, Facebook, hoathinhdon.com, vietfairfax.com

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Ngày Vui Cho Các Em tại trung tâm thương mại Eden Center
Facebook LIVE streaming
Múa Lân trong Ngày Vui Cho Các Em “Children Fun Day” từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019 tại trung tâm thương mại Eden Center

Múa Lân trong Ngày Vui Cho Các Em "Children Fun Day" tại trung tâm thương mại Eden Center

Múa Lân trong Ngày Vui Cho Các Em "Children Fun Day" từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019 tại trung tâm thương mại Eden Center

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, July 20, 2019

Sinh Hoạt Ngày Vui Cho Các Em “Children Fun Day”

Children Fun Day

Posted by vietfairfax.com on Saturday, July 20, 2019
Youtube video clip
Múa Lân trong Ngày Vui Cho Các Em “Children Fun Day” từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019 tại trung tâm thương mại Eden Center
Hình ảnh Blogger  Nguyễn Ngọc Như Quỳnh a.k.a “Mẹ Nấm” khi được Hội Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản (Victims of Communism Memorial Foundation) trao giải thưởng Nhân quyền 2019 ở  Washington D.C. tại Russell Senate Office Building thuộc khuôn viên Quốc hội Hoa Kỳ.
https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=481274882439718&__xts__%5B0%5D=68.ARCCpoZt7DrQ90oAZWc1ULJ8E2e-85EaISWQvdB2ICAWb0hQsOdxO-B3sTMu8E9xU-p7OHsPESXT_zy1MYQYnHiTdH8kzTIvSuxo8za_LjkpdwJob6CgkaBbf0QJ2IB-krPhMQs6OAtnjOLP6hyWC0S6zXYIPkPGQ9J6Dd431cSaoRUIbrrrZW55GQzfX0kaRUgJzr4cie5-N5Oe08n7lpKhMQKRnuaRt5GkZwJpPYXo6Q-NzaNZKLore7CwqTtlJ5Q0kv8U6QezFKRkTugvqeJac71-nRQAIPhP1kV-e4T82_gH3nrHB2PhvlDGJMuPz5UuHaF5AUYq-iFupqqpdBPmDEdYp4P3vH3kG12DB7WMwKdcvhu9aaIFbs5Tcn8F5xbMdjLL3Fz_cfQa6ThgjTcB6heP5HRS90D2G7D4bzsdnsoCXdEjfIFGoT889t7bsx9JOCnR9kSSXKxqcVcva5c8Emcc7xYR8AQT1Ntfjvfwa3o9_uYDrpiuvsz9JkQ9mvzb4CaCBBksXFspJw9lckeI0rKS9le8i5VSKV0&__tn__=-UC-R