Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh buổi Blogger “Mẹ Nấm” khi được Hội Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản trao giải thưởng Nhân quyền 2019 ở  Washington D.C.


Theo tin Youtube, Facebook, hoathinhdon.com, vietdc.net

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh buổi Blogger “Mẹ Nấm” khi được Hội Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản trao giải thưởng Nhân quyền 2019 ở  Washington D.C.
Youtube video clips
Keynote by Rep. Alan Lowenthal (D-CA) during Victim Of Communism  Human Rights Award Ceremony for Nguyễn Ngọc Như Quỳnh a.k.a “Mother Mushroom” during Captive Nations Week Summit on Monday, July 15, 2019 at Russel Senate Office Building in Washington D.C. Thượng Nghị Sĩ Alan Lowenthal phát biểu về cuộc đấu tranh của các nhà dân chủ tại Việt Nam trước khi thiệu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh a.k.a blogger “Mẹ Nấm” trao giải thưởng Nhân quyền 2019 của Hội Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản

VOC Human Rights Award for Nguyễn Ngọc Như Quỳnh a.k.a “Mother Mushroom” during Captive Nations Week Summit on Monday, July 15, 2019 at Russel Senate Office Building in Washington D.C. Keynote by Nguyễn Ngọc Như Quỳnh  during VOC Human Rights Award Ceremony for Nguyễn Ngọc Như Quỳnh a.k.a “Mother Mushroom” during Captive Nations Week Summit on Monday, July 15, 2019 at Russel Senate Office Building in Washington D.C. Blogger  Nguyễn Ngọc Như Quỳnh a.k.a “Mẹ Nấm” khi được Hội Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản (Victims of Communism Memorial Foundation) trao giải thưởng Nhân quyền 2019 ở  Washington D.C. tại Russell Senate Office Building thuộc khuôn viên Quốc hội Hoa Kỳ.

Keynote by Nguyễn Ngọc Như Quỳnh  during VOC Human Rights Award Ceremony for Nguyễn Ngọc Như Quỳnh a.k.a “Mother Mushroom” during Captive Nations Week Summit on Monday, July 15, 2019 at Russel Senate Office Building in Washington D.C. Remarks prepare by Nguyễn Ngọc Như Quỳnh from her Facebook Bài phát biểu tiếng Anh của  blogger  Nguyễn Ngọc Như Quỳnh a.k.a “Mẹ Nấm” ở  Washington D.C. tại Russell Senate Office Building thuộc khuôn viên Quốc hội Hoa Kỳ sau khi được Hội Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản (Victims of Communism Memorial Foundation) trao giải thưởng Nhân quyền 2019.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh answers questions  during VOC Human Rights Award Ceremony for Nguyễn Ngọc Như Quỳnh a.k.a “Mother Mushroom” during Captive Nations Week Summit on Monday, July 15, 2019 at Russel Senate Office Building in Washington D.C. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh a.k.a blogger “Mẹ Nấm” trả lời  tiếng Anh  cho các câu hỏi sau khi nhận giải thưởng Nhân quyền 2019 của Hội Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản
Facebook LIVE streaming
Mother Mushroom on Captive Nations of South East Asia Panel answers questions at Captive Nations Week Summit in Russel Senate Office Building (Washington D.C. – Monday, Juy 15, 2019. Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trả lời các câu hỏi sau khi nhận giải VOC Human Rights Award của Hội Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản trong Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 7 năm 2019. Questions and answers session with Mother Mushroom and Dr Hung Tran

Mother Mushroom on Captive Nations of South East Asia Panel answers questions at Captive Nations Week Summit in Russel Senate Office Building (Washington D.C. – Monday, Juy 15, 2019. Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trả lời các câu hỏi sau khi nhận giải VOC Human Rights Award của Hội Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản trong Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 7 năm 2019. Questions and answers session with Mother Mushroom and Dr Hung Tran

Posted by vietdc.net on Monday, July 15, 2019

Keynote by Rep. Alan Lowenthal (D-CA) during Victim Of Communism  Human Rights Award Ceremony for Nguyễn Ngọc Như Quỳnh a.k.a “Mother Mushroom” during Captive Nations Week Summit on Monday, July 15, 2019 at Russel Senate Office Building in Washington D.C. Thượng Nghị Sĩ Alan Lowenthal phát biểu về cuộc đấu tranh của các nhà dân chủ tại Việt Nam trước khi thiệu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh a.k.a blogger “Mẹ Nấm” trao giải thưởng Nhân quyền 2019 của Hội Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản

Keynote by Rep. Alan Lowenthal (D-CA) during VOC Human Rights Award Ceremony for Nguyễn Ngọc Như Quỳnh a.k.a "Mother Mushroom" during Captive Nations Week Summit on Monday, July 15, 2019 at Russel Senate Office Building in Washington D.C. Thượng Nghị Sĩ Alan Lowenthal phát biểu về cuộc đấu tranh của các nhà dân chủ tại Việt Nam trước khi thiệu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh a.k.a blogger "Mẹ Nấm" trao giải thưởng Nhân quyền 2019 của Hội Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản

Posted by vietdc.net on Monday, July 15, 2019
Hình ảnh Blogger  Nguyễn Ngọc Như Quỳnh a.k.a “Mẹ Nấm” khi được Hội Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản (Victims of Communism Memorial Foundation) trao giải thưởng Nhân quyền 2019 ở  Washington D.C. tại Russell Senate Office Building thuộc khuôn viên Quốc hội Hoa Kỳ.
https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=480125489221324