Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh buổi tiệc Mùa Hè Yêu Thương 2019 với các bác trong Nursing Home tại Woodland Hill Apartments


Theo tin hoathinhdon.com, vietfairfax.com,

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Buổi Lễ Truy Điệu kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6 lần thứ 54 năm tại Hoa Thịnh Đốn
Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh buổi tiệc Mùa Hè Yêu Thương 2019 với các bác trong Nursing Home tại Woodland Hill Apartments
Facebook LIVE Streaming
Phần khai mạc Buổi tiệc Mùa Hè Yêu Thương 2019 với các bác trong Nursing Home tại Woodland Hill Apartments –  Saturday, June 22, 2019

Phần khai mạc Buổi tiệc Mùa Hè Yêu Thương 2019 với các bác trong Nursing Home tại Woodland Hill Apartments

Phần khai mạc Buổi tiệc Mùa Hè Yêu Thương 2019 với các bác trong Nursing Home tại Woodland Hill Apartments (Arlington, Virginia) – Saturday, June 22, 2019

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, June 22, 2019

Văn nghệ Buổi tiệc Mùa Hè Yêu Thương 2019 với các bác trong Nursing Home tại Woodland Hill Apartments –  Saturday, June 22, 2019

Posted by VietArlington.com on Saturday, June 22, 2019

Posted by VietArlington.com on Saturday, June 22, 2019

Raffle Winners

Raffle winners at Nursing Home Visit at Woodland Hill Apartments

Raffle winners at Nursing Home Visit at Woodland Hill Apartments- Mùa Hè Yêu Thương – Father's Day.2019 on Saturday, June 22, 2019

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, June 22, 2019Youtube
Phần khai mạc Buổi tiệc Mùa Hè Yêu Thương 2019 với các bác trong Nursing Home tại Woodland Hill Apartments –  Saturday, June 22, 2019

Văn nghệ Buổi tiệc Mùa Hè Yêu Thương 2019 với các bác trong Nursing Home tại Woodland Hill Apartments –  Saturday, June 22, 2019

Raffle winners at Nursing Home Visit at Woodland Hill Apartments- Mùa Hè Yêu Thương – Father’s Day.2019 on Saturday, June 22, 2019

Nữ ca sĩ Thủy Tiên với ca khúc “Đừng Làm Mẹ Khóc”


Hội Kết đoàn chuẩn bị thức ăn cho buổi tiệc Mùa Hè Yêu Thương 2019 với các bác trong Nursing Home tại Woodland Hill Apartments –  Saturday, June 22, 2019