Mừng Đại Lễ Phật Đản 2019 tại chùa Hoa Nghiêm


Theo nguồn tin trên trang mạng của Chùa Hoa Nghiêm

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2563
Mừng Đại Lễ Phật Đản 2019 tại chùa Hoa Nghiêm