Chương Trình Đại Lễ Phật Đản kỷ Hợi 2019 tại Chùa Pháp Vương


Theo nguồn tin trên trang mạng của Chùa Pháp Vương

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
UNITED VIETNAMESE BUDDHIST CHURCH OF AMERICA
CHÙA PHÁP VƯƠNG
4522 Burke Station Road. Fairfax, VA 22032 U.S.A.
Tel.: (703) 272 – 8108 * https://www.chuaphapvuong.org __________________________________________________________________________________________
Phật Lịch 2563
Văn Thư Số: 212/VT/TM
THƯ MỜI
Tham Dự Đại Lễ Phật Đản – Kỷ Hợi – 2019
Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ, Thị Hiện Đản Sanh, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni,
Thưa quý đồng bào các giới và chư thiện tín Phật tử xa gần,
Đức Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã thị hiện đản sanh vào ngày Trăng tròn tháng Tư âm lịch tại miền Bắc Ấn Độ, cách nay khoảng 2643 năm. Ngài ra đời bên cạnh cây Vô Ưu, nơi vườn Lâm Tỳ Ni, thành Ca Tỳ La, thuộc Vương quốc Xá Vệ; bây giờ là nước Nepal. Danh hiệu Ngài là Thái tử Tất Đạt Đa, con của Vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Ma Ya. Đức Phật Thích Ca là bậc Đạo Sư kỳ vĩ, vô tiền khoáng hậu trong lịch sử văn minh nhân loại; Ngài đã vì hạnh phúc và an lạc đích thực cho trời người trong tam giới mà giáng trần thị hiện nơi cõi Ta Bà vốn đầy ngũ trược nầy. Đức Thế Tôn đã khởi xướng và truyền lại những thông điệp vô cùng quý giá về “Từ Bi, Trí Tuệ, Hùng Lực và Vô Ngã Vị Tha”, làm nền tảng tâm linh đạo học chân chính, hướng thượng hướng thiện cho con người, xã hội và thế giới mà, ngày nay hàng triệu triệu người trên hoàn vũ không ngừng thiết tha học hỏi, chiêm nghiệm và thực hành.
Để cúng dường và tưởng niệm đến ân đức hóa độ sâu dày của bậc đại Giác Ngộ, năm nay chùa Pháp Vương sẽ trang trọng thành kính cử hành Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2643 vào lúc 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 19-05-2019 (nhằm ngày Rằm tháng Tư năm Kỷ Hợi). Chương trình tổng quát gồm có:
 Thuyết Pháp: “Đức Phật: Một Con Người Siêu Việt”
 Nghi Thức Cúng Dường Đại Lễ Khánh Đản
 Lễ Mộc Dục (Tắm Phật Sơ Sanh)
 Thả Bong Bóng: “Cầu Nguyện Thế Giới Hòa Bình”
 Thọ Trai
 Lễ Quy Y Tam Bảo
 Hoàn Mãn
Bổn tự xin thành tâm cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni và trân trọng kính mời quý đồng bào các giới cùng chư thiện tín Phật tử xa gần hoan hỷ quang lâm chứng minh và tham dự ngày Đại Lễ trọng đại nầy. Trên hết là để biểu hiện tấm lòng tôn kính và tri ân bậc Đạo Sư đã giáng trần thị hiện, khai mở nguồn đạo Giải Thoát và Giác Ngộ cho chúng ta và tất cả chúng sanh. Thứ đến là để cùng nhau cầu nguyện cho bản thân cũng như gia đạo được bình an, quốc gia hưng thạnh, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình và chúng sanh an lạc.
Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ chư tôn đức Tăng, Ni, quý đồng bào cùng chư thiện tín Phật-tử và bảo quyến thân tâm thường an tịnh, phước huệ trang nghiêm và sở cầu sở nguyện thành tựu viên mãn.
Trân trọng,
Hoa Thịnh Đốn, ngày 20 tháng 04 năm 2019
Chứng Minh: Sa Môn Thích Vân Đàm Viện Chủ Chùa Pháp Vương
http://www.chuaphapvuong.org