Chùa Giác Hoàng: Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2563 – Dương Lịch 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Chùa Giác Hoàng

Chùa Giác Hoàng: Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2563 – Dương Lịch 2019